Missie en Visie

Waar jij aan begint maakt VP.A. onzichtbaar, maar met zichtbaar resultaat af. Dat geeft een gerust gevoel, is effectief & efficiënt en schept orde en overzicht. Zo ontstaat er meer tijd in jouw agenda!

Missie

VP.A. biedt professionele ondersteuning zodat er ruimte ontstaat om zich voor 100% op de eigen talenten te kunnen concentreren.

Een zoektocht die veel directeuren, managers en ondernemers verbindt is de zoektocht naar beschikbare tijd in de agenda. Lange dagen op kantoor en daarnaast een overvolle privé agenda. Wanneer gekeken wordt naar de besteding van tijd is niet zozeer kwantiteit maar de kwaliteit een belangrijke graadmeter.

Visie

VP.A. is de virtuele organisatie van de toekomst en wil samen met opdrachtgevers deze werkcultuur verder ontwikkelen voor de Nederlandse markt.

VP.A. is een online organisatie en wil haar bedrijfsvoering zoveel mogelijk virtueel vormgeven. Het World Wide Web biedt vele mogelijkheden en er zijn continue nieuwe ontwikkelingen. Hier springt VP.A. op in door de samenwerking tot stand te brengen via ‘de nieuwe media’ maar ook via e-mail en gsm. Het persoonlijke karakter blijft echter een belangrijk onderdeel van de communicatie. Daarom is het managen van wederzijdse verwachtingen, vertrouwen en integriteit van ongekend belang.